Select Page

La factura electrònica B2B és una factura que s’emet per mitjans electrònics en operacions que realitzen els autònoms o empreses amb altres negocis.

Fins a la data, en les operacions B2B (de l’engonals, Business to Business) -operacions entre empreses- no és obligatori emetre factures electròniques. De fet, aquest format només s’exigeix avui dia en els serveis que presten els negocis a l’Administració.

Amb l’aprovació de la Llei Crea i Creix la factura electrònica començarà aviat a ser una obligació per a tots els autònoms que facin operacions B2B, és a dir, que treballin amb altres treballadors per compte propi o empreses.

Abrir WhatsApp
Skip to content