RENDA 2022 - Feliu Gestió

Feliu Gestió d'Empreses, S.L.
Gestoria
Vaya al Contenido
Assessoria Fiscal - Comptable - Laboral
Gestors - Economistes
Assegurances - Tràmits de Vehicles.
    ENG |   ESP |   CAT       
Campanya
Renda 2022


INICI: 11 ABRIL 2023
FINALITZACIO: 30 DE JUNY 2023
Documentació a aportar
DADES PERSONALS
  • DNI del declarant, cònjuge i la resta de la família (ascendents i descendents menors de 18 anys i de 25 si hi ha convivència).

HABITATGE HABITUAL
  • Fotocopia rebut IBI.

RENDIMENTS DEL TREBALL
  • Certificats de retribucions rebudes de les persones declarades anteriorment.
  • Prestacions per atur, invalidesa, malaltia, maternitat, pensions, etc.

ERTE
 • Quantitats rebudes pel SEPE.

RENDIMIENTS DEL CAPITAL IMMOBILIARI
  • Finques llogades:
   • Rebut de l'IBI.
   • Quantitats percebudes per lloguers.
   • Justificants de les despeses de les finques llogades (IBI, préstecs, assegurances, etc.).
  • Finques sense llogar:
   • Rebut del IBI.
 
RENDIMENTS DEL CAPITAL MOBILIARI
  • Certificats de bancs, caixes o altres deutors.
  • Certificats dels rendiments percebuts i les subscripcions i vendes d'accions i criptomonedes.

PERDUES I GUANYS PATRIMONIALS
 • Escriptures de compra i venda de finques, efectuades durant el 2022.
GUARDERIA
 • Rebuts pagats de guarderia i menjador.

RENDIMENTS D'ACTIVITATS EMPRESARIALS O PROFESSIONALS
 • Pagaments a compte efectuats a Hisenda per l'activitat.
 • Certificats de retencions.

VARIS
  • Familia Nombrosa : Deduccions a partir del tercer fill.  Monoparental a partir del segón. Aportar certificat.
  • Persones discapacitades : Hi ha deduccions pel contribuent, ascendents, descendents, cònjuge. Portar certificat.
  • Plans de pensions: Certificats de les imposicions o cobraments.
  • Adquisició habitatge habitual anterior a 1-1-2013: Justificant bancari dels interessos i amortitzacions anuals.
  • Donatius: Justificants de donatius. (els donatius a Centres Concertats només son deduïbles si no existeix una contraprestació)
  • Lloguers ANTERIORS A 1-1-2015: En cas de ser llogater, rebuts del pagament i contracte.
  • Ajudes rebudes. - Per lloguer d'habitatge, Ingres minim vital o d´altres concedits per l'Administració, cal aportar justificant de l'ajuda rebuda.
  • Obres: Les efectuades a la vivenda habitual o llogada que representin una reducció en el consum d’energía.
  • En el cas de qualsevol ingrés que no figuri en aquesta circular, TAMBÉ S'HA D'APORTAR JUSTIFICANT.
  • Renda de l'any passat, en el cas que no l'hagi fet amb nosaltres.

   E-Mail: renda@feliugestio.com
FORMULARI
Situació


MENU
NOSALTRES
Som una empresa amb més de 25 anys d'experiència, i oferim un servei de qualitat i proximitat, amb l'equip de persones adient que treballa per aconseguir de forma eficient els resultats desitjats pels clients.

HORARI
Dilluns a Dijous
Matins:  08.30 – 14.00
Tardes: 15.00 – 18.00
Divendres: 08.30 – 14.00
Copyright 2015. All Rights Reserved - Feliu Gestió d’Empreses, S.L. - Tel. 93 766 40 07 - feliugestio@feliugestio.com
seguros
colegio gestors
Tel. 93 766 40 07 - feliugestio@feliugestio.com
Copyright 2015. All Rights Reserved - Feliu Gestió d’Empreses, S.L.
associacio catalana de comptabilitat
puntos de antencion al emprendedor
asociacion profesionales contables
feliu gestio parking gratuit
gestio asesoria
Regreso al contenido